May 20
Mon 11:05 AM
May 21
Tue 07:05 PM
May 22
Wed 07:05 PM
May 23
Thu 07:05 PM
May 24
Fri 07:05 PM
May 25
Sat 06:35 PM
May 26
Sun 06:35 PM
May 28
Tue 06:35 PM
May 29
Wed 06:35 PM
May 30
Thu 07:05 PM
May 31
Fri 07:05 PM
Jun 01
Sat 07:05 PM
Jun 02
Sun 02:05 PM
Jun 04
Tue 07:05 PM
Jun 05
Wed 07:05 PM
Jun 06
Thu 12:05 PM
Jun 07
Fri 07:05 PM
Jun 08
Sat 07:05 PM
Jun 09
Sun 12:05 PM
Jun 10
Mon 07:05 PM
Jun 12
Wed 07:05 PM
San Antonio Missions vs. Tacoma Rainiers at San Antonio
Nelson Wolff Stadium, San Antonio, TX
Jun 13
Thu 07:05 PM
San Antonio Missions vs. Tacoma Rainiers at San Antonio
Nelson Wolff Stadium, San Antonio, TX
Jun 14
Fri 07:05 PM
San Antonio Missions vs. Tacoma Rainiers at San Antonio
Nelson Wolff Stadium, San Antonio, TX
Jun 15
Sat 07:05 PM
San Antonio Missions vs. Reno Aces at San Antonio
Nelson Wolff Stadium, San Antonio, TX
Jun 16
Sun 02:05 PM
San Antonio Missions vs. Reno Aces at San Antonio
Nelson Wolff Stadium, San Antonio, TX
Jun 17
Mon 07:05 PM
San Antonio Missions vs. Reno Aces at San Antonio
Nelson Wolff Stadium, San Antonio, TX
Jun 18
Tue 07:05 PM
San Antonio Missions vs. Reno Aces at San Antonio
Nelson Wolff Stadium, San Antonio, TX
Jun 20
Thu 07:05 PM
Jun 21
Fri 07:05 PM
Jun 22
Sat 07:05 PM
Jun 23
Sun 02:05 PM
Jun 24
Mon 12:05 PM
Jun 25
Tue 07:05 PM
Jun 26
Wed 07:05 PM
Jun 27
Thu 07:05 PM
Jun 28
Fri 07:05 PM
Jun 29
Sat 07:05 PM
San Antonio Missions vs. Iowa Cubs at San Antonio
Nelson Wolff Stadium, San Antonio, TX
Jun 30
Sun 06:05 PM
San Antonio Missions vs. Iowa Cubs at San Antonio
Nelson Wolff Stadium, San Antonio, TX
Jul 01
Mon 07:05 PM
San Antonio Missions vs. Iowa Cubs at San Antonio
Nelson Wolff Stadium, San Antonio, TX
Jul 02
Tue 07:05 PM
San Antonio Missions vs. Iowa Cubs at San Antonio
Nelson Wolff Stadium, San Antonio, TX
Jul 03
Wed 05:05 PM
San Antonio Missions vs. Iowa Cubs at San Antonio
Nelson Wolff Stadium, San Antonio, TX
Jul 04
Thu 07:00 PM
Jul 05
Fri 07:00 PM
Jul 06
Sat 06:00 PM
Jul 07
Sun 01:00 PM
Jul 11
Thu 07:05 PM
Jul 12
Fri 07:05 PM
Jul 13
Sat 07:05 PM
Jul 14
Sun 06:05 PM
Jul 15
Mon 07:05 PM
Jul 16
Tue 07:05 PM
Jul 17
Wed 07:05 PM
Jul 18
Thu 07:05 PM
Jul 19
Fri 07:05 PM
Oklahoma City Dodgers vs. San Antonio Missions at Oklahoma City
Chickasaw Field at Bricktown, Oklahoma City, OK
Jul 20
Sat 07:05 PM
Oklahoma City Dodgers vs. San Antonio Missions at Oklahoma City
Chickasaw Field at Bricktown, Oklahoma City, OK
Jul 21
Sun 06:05 PM
Oklahoma City Dodgers vs. San Antonio Missions at Oklahoma City
Chickasaw Field at Bricktown, Oklahoma City, OK
Jul 23
Tue 07:05 PM
San Antonio Missions vs. Iowa Cubs at San Antonio
Nelson Wolff Stadium, San Antonio, TX
Jul 24
Wed 07:05 PM
San Antonio Missions vs. Iowa Cubs at San Antonio
Nelson Wolff Stadium, San Antonio, TX
Jul 25
Thu 07:05 PM
San Antonio Missions vs. Iowa Cubs at San Antonio
Nelson Wolff Stadium, San Antonio, TX
Jul 26
Fri 06:35 PM
Jul 27
Sat 06:35 PM
Jul 28
Sun 02:05 PM
Jul 30
Tue 07:05 PM
Jul 31
Wed 07:05 PM
Aug 01
Thu 07:05 PM
Aug 02
Fri 07:05 PM
Aug 03
Sat 07:05 PM
Aug 04
Sun 06:05 PM
Aug 05
Mon 11:05 AM
Aug 07
Wed 06:35 PM
Aug 08
Thu 06:35 PM
Aug 09
Fri 06:35 PM
Aug 10
Sat 07:05 PM
El Paso Chihuahuas vs. San Antonio Missions at El Paso
Southwest University Park, El Paso, TX
Aug 11
Sun 06:05 PM
El Paso Chihuahuas vs. San Antonio Missions at El Paso
Southwest University Park, El Paso, TX
Aug 12
Mon 07:05 PM
El Paso Chihuahuas vs. San Antonio Missions at El Paso
Southwest University Park, El Paso, TX
Aug 13
Tue 07:05 PM
El Paso Chihuahuas vs. San Antonio Missions at El Paso
Southwest University Park, El Paso, TX
Aug 15
Thu 07:05 PM
Aug 16
Fri 07:05 PM
Aug 17
Sat 07:05 PM
Aug 18
Sun 06:05 PM
Aug 19
Mon 07:08 PM
Aug 20
Tue 07:08 PM
Aug 21
Wed 07:08 PM
Aug 22
Thu 12:08 PM
Aug 23
Fri 07:05 PM
Aug 24
Sat 07:05 PM
Aug 25
Sun 06:05 PM
Aug 26
Mon 07:05 PM
Aug 27
Tue 07:05 PM
Aug 28
Wed 07:05 PM
Aug 29
Thu 07:05 PM
Aug 30
Fri 07:05 PM
Aug 31
Sat 07:05 PM
Sep 01
Sun 06:15 PM
Sep 02
Mon 12:05 PM

Details